SVH neemt weer examens af binnen richtlijnen RIVM

SVH neemt weer examens af binnen richtlijnen RIVM

30-04-2020

Op 15 maart hebben we, naar aanleiding van de sluiting van de horeca en het onderwijs, besloten om alle examens tijdelijk stop te zetten. Inmiddels is duidelijk wat de richtlijnen vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn voor examens in het onderwijs. Binnen die richtlijnen gaan de meeste SVH-examens weer van start. In dit bericht lees je welke examens weer afgenomen kunnen worden.

We hebben alle examens beoordeeld en de meeste examens kunnen weer afgenomen worden, al dan niet in aangepaste vorm. Uitgangspunten hierbij zijn volksgezondheid en de borging van de diplomawaarde. De aanpassingen in onze examens zitten met name in de maximale groepsgrootte, de routing tijdens het examen en deels op inhoud. Kandidaten met ziekteverschijnselen (verkoudheid, koorts, kortademigheid) worden bij alle examens geweigerd door de examinatoren.

SVH Sociale Hygiëne
De examens SVH Sociale Hygiëne worden weer afgenomen. De computerexamens worden in alle talen weer afgenomen via de desbetreffende aanbieder. Ook wordt het mondeling examen SVH Sociale Hygiëne (Nederlands, Engels en met tolk) weer afgenomen op ons kantoor in Zoetermeer. De nieuwe richtlijnen voor de mondelinge examens vind je bij het betreffende product op onze website. Ook is het mogelijk om via een opleider een online thuiscursus te volgen. Het examen vindt dan plaats op een examenlocatie die jouw opleider bij ons bestelt.

SVH Leermeester
Bijna alle onderdelen van het examen SVH Leermeester worden weer afgenomen: computerexamen SVH Leermeester theorie, mondeling examen SVH Leermeester theorie (op ons kantoor in Zoetermeer) en het examen SVH Portfolio. De nieuwe richtlijnen vind je bij het betreffende product op onze website. Alleen het examen SVH Coachen & Begeleiden (praktijkexamen) kan nog niet worden afgenomen. Het is wel mogelijk om via een opleider een online thuiscursus te volgen. Het totale examen SVH Leermeester (Theorie, Portfolio en Coachen & Begeleiden) vindt dan plaats op een examenlocatie die jouw opleider bij ons bestelt. 

SVH Horecaportier
Het theorie-examen SVH Horecaportier wordt weer afgenomen. Zowel het computerexamen SVH Horecaportier als het mondeling examen SVH Horecaportier (op ons kantoor in Zoetermeer). De nieuwe richtlijnen vind je bij het betreffende product op onze website. Het praktijkexamen SVH Horecaportier kan nog niet worden afgenomen i.v.m. de anderhalve meter die niet gegarandeerd kan worden.

SVH Beroepsexamens
De meeste beroepsexamens (examens die leiden tot branchediploma’s voor bijvoorbeeld kok) worden weer afgenomen. Echter kunnen alleen opleiders onze beroepsexamens afnemen. Neem daarvoor contact op met een (branche-erkende) opleider (te vinden op www.horeca.nl) om een opleiding inclusief examen te boeken. De volgende beroepsexamens worden afgenomen:

SVH Keukenexamens
Examen SVH Pizzaiolo
Examen SVH Keukenassistent
Examen SVH Kok (niveau 2) Let op: er worden geen herexamens afgenomen!
Examen SVH Zelfstandig werkend kok (niveau 3) Let op: er worden geen herexamens afgenomen!

SVH Bedieningsassistent
Examen SVH Bedieningsassistent

SVH Drankenexamens
Examen SVH Cocktails
Examen SVH Wijn 2
Examen SVH Wijn 3
Examen SVH Vinoloog/Sommelier
Examen SVH Bier 1