Over SVH

In de horeca zijn ongeveer 43.000 bedrijven en 335.000 werkenden actief. Het verloop in werknemers en ondernemingen is met ruim 25% erg hoog. Bovendien is 70% van de sector niet geschoold voor het horecavak. Er is behoefte aan professionele en vakbekwame medewerkers in de horeca. Die behoefte wordt de komende jaren nog groter, want de gast verwacht steeds betere kwaliteit en dienstverlening. Het verwerven van kennis en vaardigheden is daarom noodzakelijk. 

SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca) heeft als doel om de vakbekwaamheid in de horecabranche te verhogen. Samen met partners uit het horecaonderwijs en bedrijfsleven ontwikkelen we (digitale) leermiddelen en lesmethodes voor het (mbo)onderwijs, opleiders en ondernemers. We waarborgen kennis door het afnemen van examens en geven inzicht in het opleidingsaanbod voor de horeca. Zo leveren wij een bijdrage aan de aansluiting van het horecaonderwijs op het bedrijfsleven, dragen we bij aan vernieuwing en vergroten wij de vakbekwaamheid in de branche.

SVH is gebouwd op vier pijlers:

Examens

SVH biedt voor verschillende vakgebieden in de horecabranche examens aan. Denk aan Sociale Hygiëne, SVH Leermeester, Horecaportier en Keukenassistent. We nemen zowel praktijk- als theorie-examens af. De theorie-examens kunnen schriftelijk, via de computer of na afloop van een cursus worden gedaan.

Leermiddelen

SVH ontwikkelt ‘state of the art’ leermiddelen die leerlingen en medewerkers goed voorbereiden op een baan in de horecabranche: van vakboeken, films en apps tot complete leerlijnen voor mbo-opleidingen.

SVH Meestertitels

SVH beheert namens de horecabranche de SVH Meestertitels sinds 1980. De SVH Meestertitel is de hoogste graad van vakbekwaamheid in de horeca. Nederland telt meer dan 280 SVH Meesters verdeeld over zes disciplines: SVH Meesterkok, SVH Meestergastheer, SVH Meesterhorecaondernemer, SVH Wijnmeester, SVH Meesterschenker en SVH Meesterijsbereider. 

Expertisecentrum

Samen met de branche zetten we ons actief in om de vakbekwaamheid in de horeca te vergroten, het imago van de branche te versterken en de aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs te verbeteren. Dit doen we bijvoorbeeld met de Wedstrijd Beste Leerbedrijf Horeca en brancheonderzoeken.