Over SVH

Over SVH

Over SVH

In de horeca staan gasten centraal. Het zijn vakbekwame, professionele en gemotiveerde medewerkers die ervoor zorgen dat gasten graag terugkomen. Voor deze medewerkers biedt de horeca een wereldbaan: veelzijdig werk met veel sociaal contact. SVH staat achter de Nederlandse horeca.


Kerndoel

SVH heeft als kerndoel het vergroten van de vakbekwaamheid in de horeca. Dat doen we door samen met partners uit het horecaonderwijs en bedrijfsleven (digitale) leermiddelen en lesmethodes voor het (mbo-)onderwijs, opleiders en ondernemers te ontwikkelen. Daarnaast nemen we tienduizenden examens per jaar af en geven we inzicht in het opleidingsaanbod voor de horeca, door middel van deze website.

Zo leveren wij een bijdrage aan de aansluiting van het horecaonderwijs op het bedrijfsleven, dragen we bij aan vernieuwing en vergroten wij de vakbekwaamheid in de branche. Daarnaast is onze missie om bij te dragen aan het behouden van de horeca in het straatbeeld. Dat doen we door het imago van de branche te verbeteren door middel van het organiseren van branche-activiteiten zoals Beste Leerbedrijf Horeca, Leermeesterdagen en SVH Meesterdagen en samenwerkingen aangaan met andere belangrijke partijen.