SVH en KHN verlengen gratis e-learning met drie weken

SVH en KHN verlengen gratis e-learning met drie weken

SVH en KHN verlengen gratis e-learning

Sinds dinsdag 17 maart stellen SVH en KHN gratis e-learning modules ter beschikking aan de horeca. Doordat de horeca sinds 15 maart gesloten is, zitten veel horecamedewerkers thuis. De gratis e-learnings waren in eerste instantie tot 18 april beschikbaar. Deze termijn wordt verlengd met drie weken tot 9 mei vanwege de vele bestelde licenties en de eerder verlengde maatregelen van het kabinet. 

Terwijl in de zorg keihard wordt gewerkt in de strijd tegen het coronavirus, krijgt de horeca het als sector zwaar voor haar kiezen. Hoe de horeca er zo meteen uit zal komen, zullen we samen met alle partijen gaan invullen. Maar terugkomen zullen we. Dat er, rechtstreeks via de Stay Home Hospitality Academy van SVH en via het online e-learning platform van KHN tezamen inmiddels ruim 30.000 gratis licenties zijn besteld, geeft aan dat veel medewerkers met hun vak bezig zijn. De reacties op de e-learnings zijn erg positief en geven energie. Ook voor het mbo en zelfs het vmbo blijken de e-learnings een uitkomst om vanuit huis aan kennis en vaardigheden te werken”, aldus Ricardo Eshuis, directeur SVH.

Nog steeds worden er elke dag honderden licenties besteld. Om deze stroom aan mensen ook de kans te geven om genoeg tijd te kunnen besteden aan de e-learnings, verlengen SVH en KHN de termijn van de gratis licenties tot 9 mei. Na deze datum komen SVH en KHN met een vervolgactie.

KHN stelde voor haar leden in samenwerking met SVH een nog uitgebreider pakket aan gratis e-learning ter beschikking. “Zowel voor horecaondernemers als hun werknemers is dit een hele zware tijd. Het vermogen om je snel aan te kunnen passen aan de veranderende markt is essentieel. Vakmanschap speelt daarbij een belangrijke rol. Daarom juichen wij het toe dat zoveel ondernemers en werknemers deze tijd gebruiken om zichzelf verder te ontwikkelen”, aldus Robèr Willemsen, voorzitter van KHN.

Stay Home Hospitality Academy ook op Curaçao en in Vlaanderen
Aangezien het een wereldcrisis betreft, kijkt SVH ook buiten de landsgrenzen waar ze kan helpen. Samen met CHATA (Curaçao Hospitality & Tourism Association, de horecawerkgeversvereniging van Curaçao), is de Stay Home Hospitality Academy ook op Curaçao geïntroduceerd. Daarnaast is in België, in samenwerking met Horeca Forma Vlaanderen, de Stay Home Hospitality Academy Vlaanderen opgericht. Gedurende een maand worden de licenties voor keuken, bediening en fastservice volledig opengesteld. Ook op Bonaire, waar gelukkig nog geen besmettingen zijn gemeld, wordt de Stay Home Hospitality Academy Bonaire gelanceerd. De Antillen zijn erg afhankelijk van het toerisme en juist dat ligt helemaal stil. “Ontwikkeling van talent en vakbekwaamheid is van belang om straks weer een goede start te maken zodra het sociale leven weer op gang komt”, aldus Ricardo Eshuis, directeur SVH.

Nieuw: bewijs van deelname
Horecamedewerkers en -werkgevers reageren massaal op de gratis e-learnings van SVH en KHN. Zo ontstond ook de vraag of er mogelijkheden zijn voor bewijzen om te laten zien dat medewerkers een e-learning succesvol hebben doorlopen. SVH is daarom aan de slag gegaan met het inbouwen van het zogenaamde ‘bewijs van deelname’ in het platform. Horecamedewerkers kunnen via de website van SVH gratis het bewijs van deelname aanvragen door hier hun voortgangsrapportage te uploaden (die te vinden is in het platform). Dit betreft vooralsnog de modules keuken, bediening en fastservice. Een medewerker van SVH beoordeelt de aanvraag en wanneer het in orde is, ontvangt de horecamedewerker digitaal een bewijs van deelname die hij of zij kan overhandigen aan zijn of haar werkgever als extra bewijslast. De online e-learnings zijn dan ook een eerste opstap naar branchediploma’s.