Nieuw: Pierre Wind start met ‘practoraten’ op het ROC Mondriaan

Nieuw: Pierre Wind start met ‘practoraten’ op het ROC Mondriaan

03-03-2016

Pierre Wind gaat vanaf september met studenten van ROC Mondriaan speciale praktijkonderzoeken doen waarmee ze extra certificaten kunnen behalen. Deze nieuwe, zogenoemde practoraten, zijn voor excellente leerlingen op het mbo. Ze zijn vergelijkbaar met hbo-lectoraten. ROC Mondriaan is de eerste mbo-opleiding die met deze nieuwe practoraten begint.

Samen met studenten en docenten zal Pierre Wind daar onderzoek naar de belevingskant van spijs en drank gaan doen. Het doel van deze nieuwe leermethode is het beter verbinden van school met de buitenwereld. Het practoraat moet een combinatie worden van een inspirerende omgeving, een ontdekkingscentrum en een ‘skills lab’ in het middelbaar beroepsonderwijs. Maar het is ook een platform voor kennisuitwisseling tussen het bedrijfsleven en de mbo-scholen. ‘Het zou geweldig zijn als meerdere mbo’s dit idee overnemen’, vindt de beroemde Haagse kok. Het project wordt gesteund door het programma Buitengewone mbo-scholen’ van het Ministerie van Onderwijs.