Hotellerie heeft behoefte aan cross-over functies zoals medewerker gastenservice

Hotellerie heeft behoefte aan cross-over functies zoals medewerker gastenservice

Hotellerie heeft behoefte aan cross-over functies zoals medewerker gastenservice

Uit het nieuwste arbeidsmarktonderzoek van Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) komt naar voren dat in de hotellerie steeds meer cross-over functies zijn ontstaan: een samenstelling van meerdere functies, te vergelijken met een opeenstapeling van diverse rollen. Bijvoorbeeld de medewerker gastenservice. De hotellerie blijkt grote behoefte te hebben aan deze medewerkers, hoewel de huidige referentiefuncties daar niet mee matchen.

Een voorbeeld is de nieuwe functie van medewerker gastenservice, inzetbaar op alle afdelingen. De basis blijft gastgericht en gastvrij werken en dat toegepast op verschillende afdelingen. Het onderzoek is een vervolg op het door SVH in maart gepresenteerde onderzoek naar arbeidsmarktontwikkelingen in de keuken en bediening.

Breder inzetbare medewerkers
Er zijn verschillen tussen kleine en grote hotels, maar het overkoepelende beeld is dat medewerkers breder inzetbaar moeten zijn dan de huidige referentiefuncties mogelijk maken. Deze werkwijze bestaat al in de praktijk, hoewel dit volgens de bestaande instrumenten niet zou kunnen. Een breed inzetbare medewerker gastenservice is bijvoorbeeld een oplossing, naast de bestaande functies. Juist met nieuwe rollen ziet de sector een optie om medewerkers meer perspectief te bieden. En om medewerkers op een betere manier in te kunnen schalen.

Meer flexibiliteit
Van juni tot en met augustus 2022 heeft SVH onderzoek gedaan naar de functies en rollen in de hotellerie. Dit onderzoek is een vervolg op het in maart gepresenteerde Arbeidsmarktonderzoek 2020-2021. “De belangrijkste conclusie uit de gesprekken met werkgevers, ondernemers en managers is dat er op grote schaal behoefte is aan meer flexibiliteit in het kunnen inschalen en inzetten van medewerkers. De huidige werkwijze op basis van de bestaande referentiefuncties schuurt steeds vaker en leidt ook bij medewerkers tot ontevredenheid”, zegt SVH directeur Ricardo Eshuis.

Terugdringen van hiërarchische lagen
Wat verder duidelijk naar voren is gekomen, is het terugdringen van het aantal hiërarchische lagen in de grotere organisaties. Met name de assistent-managers zijn verdwenen. Dat hangt samen met het feit dat managers steeds vaker een deel van de managementtaken of een deel van een hogere functie neerleggen bij medewerkers die het management kunnen ondersteunen.

Goed beeld van de wereld van eten, drinken en slapen
Door het in kaart brengen hoe het werk wordt georganiseerd in de wereld van eten, drinken en slapen is er een goed beeld ontstaan hoe dit zich verhoudt tot de standaard indeling van referentiefuncties.

De werkwijze was dezelfde als het eerste onderzoek: een korte online enquête en gesprekken met hoteliers. Tevens heeft SVH onderzocht welke functies en rollen in vacatures gevraagd worden die niet duidelijk matchen met de bestaande referentiefuncties en heeft dat getoetst in de branche. Op basis daarvan is een goed beeld ontstaan hoe anno 2022 het werk in de wereld van eten, drinken en slapen wordt georganiseerd.

Vervolg
Eshuis geeft aan dat SVH het onderzoek in afstemming met Koninklijke Horeca Nederland en FNV Horeca heeft ingevuld. “Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen er gerichter nieuwe rollen en functies benoemd worden en een plaats krijgen in het referentiehandboek. Dat is dan direct de basis voor de actualisering van branche- en mbo-opleidingen. Dit is noodzakelijk voor een optimale aansluiting van de opleidingseisen op de wensen van de branche. Daarover is SVH nu in gesprek met de bonden. Tegelijkertijd dienen de uitkomsten als input voor de herziening van de mbo-kwalificatiedossiers voor de horecaopleidingen”, aldus Eshuis. SVH zal elke twee jaar een onderzoek doen naar de ontwikkelingen van rollen en functies in de arbeidsmarkt. 

Het nieuwste arbeidsmarktonderzoek naar rollen in de hotellerie is te lezen op svh.to/onderzoek