Bedrijfsleven zeer tevreden over niveau afgestudeerde mbo’ers

27-09-2016

Bedrijven waar mbo-studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan zijn zeer tevreden over het niveau van afgestudeerde mbo’ers. Dat blijkt uit onderzoek van SBB onder erkende leerbedrijven naar de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Op Prinsjesdag presenteerde de regering in de Rijksbegroting een nieuwe indicator die gebaseerd is op de positieve uitkomsten van dit onderzoek.

Het percentage leerbedrijven dat over vakkennis en beroepsvaardigheden het oordeel (zeer) goed geeft is 76%. De omgang met collega’s en leidinggevenden (88%) en de bereidheid om zich in te zetten voor het bedrijf (87%) scoren zelfs nog beter. Taal- en rekenvaardigheden (62%) scoren iets minder. “Ik herken me helemaal in de uitkomsten van dit onderzoek”, zegt bestuurder Carla Lasonder van RIBW Brabant uit Tilburg. “We leiden al jaren studenten op, en veelal nemen we die na hun afstuderen ook in dienst. Natuurlijk leren ze de finesses van het vak al tijdens hun stage hier op de werkvloer – daar zijn we ook leerbedrijf voor. Maar we zien dat hun vakkennis en beroepsvaardigheden als ze afgestudeerd zijn inderdaad dik in orde zijn.”

SBB liet het onderzoek uitvoeren op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aanleiding voor dit onderzoek was de motie van Tweede Kamerlid Karin Straus om een indicator voor de tevredenheid van werkgevers met de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt op te nemen in de Rijksbegroting. Onderzoeksbureau Panteia benaderde 30.000 erkende leerbedrijven. Zij kregen vragen over hun tevredenheid met recent afgestudeerde mbo-studenten op zeven aspecten.