Handige websites

SVH heeft diverse websites met nuttige en interessante informatie voor mensen die leren, werken en ondernemen in de horeca. We zetten ze hier voor je op een rij:

SVH

Op de website van SVH vind je algemene informatie over onze organisatie en de webshop met al onze producten en diensten.
www.svh.nl

SVH Meestertitels

De SVH Meestertitel is de hoogste graad van vakbekwaamheid in de horeca. Op deze website stellen de SVH Meesters zich voor en lees je hoe je SVH Meester kunt worden. www.svhmeestertitels.nl

Register Referentiefuncties Horeca

Het Register op deze website is bedoeld voor zowel werkgevers als werknemers. Werkgevers kunnen bedrijfsfuncties opstellen met behulp van het Register. Door vergelijking van het takenpakket met (referentie)functies kunnen ze bepalen in welke functiegroep een functie thuishoort. Werknemer kunnen met behulp van het Register nagaan of hun taken overeenkomen met hun functiebeschrijving en of ze de juiste beloning ontvangen.
www.referentiefunctieshoreca.nl

Beroepscompetentieprofielen

Op www.svh.nl zijn de Beroepscompetentieprofielen (Bcp’s) te vinden. Dit zijn belangrijke pijlers voor het onderwijs. Ze beschrijven over welke competenties succesvolle vakvolwassen beroepsbeoefenaren moeten beschikken. Voor Kenwerk zijn de bcp’s de basis voor het ontwikkelen en aanpassen van kwalificatiedossiers. Daarin wordt bepaald tot welk niveau een beginnend beroepsbeoefenaar de verschillende beroepscompetenties moet beheersen direct nadat een diploma is behaald. SVH stelt in opdracht van de branche de beroepscompetentieprofielen op en onderhoudt deze ook.