Veelgestelde vragen

Waar kan ik terecht voor een goede horecaopleiding?

Er zijn overal in ons land gerenommeerde mbo-scholen die jaarlijks een groot aantal horecasterren in spé afleveren. Ook bieden in Nederland 11 hbo-instellingen hotelonderwijs aan. Op zoek naar een horecaopleiding bij jou in de buurt? In de Horeca Scholenzoeker vind je alle horecaopleidingen en zie je direct wanneer er een open dag is.

Hoe weet ik of de horeca iets is voor mij?

Je kunt je op verschillende manieren oriënteren. Zo zijn er regelmatig open dagen van horecaopleidingen die je kunt bezoeken. Uiteraard is deze site ook een prima manier om kennis te maken met de horeca.

Heeft de horeca een goede cao?

De horeca heeft geen algemene cao meer sinds 2014. Er zijn bedrijven die werken met een cao van een kleine werkgeversvereniging (Nederlands Horeca Gilde). Lees meer over deze CAO. Het overgrote deel van de bedrijven werkt niet met een cao maar met een raamafspraak waarin op hoofdlijnen de rechten en plichten zijn vastgelegd.

Hoe weet ik of er toekomst zit in werken in de horeca?

De horeca is een goede bedrijfstak om in door te groeien. Afhankelijk van hun ambities beginnen veel jongeren onderaan de zogeheten ladder om zichzelf daarna op te werken, door middel van werkervaring en scholing. Ervaring wijst uit dat veel jongeren in de horeca inderdaad ambitieus zijn, en dromen van een managementfunctie of eigen zaak.

Hoeveel mensen werken er in Nederland in de horeca?

Het CBS telt bijna 322.500 werknemers in loondienst in de horecasector. Hiervan werkt 50% in restaurants, 18% in cafés en 16% in de hotelsector. Als je ondernemers, meewerkende gezinsleden en uitzend- en payroll-krachten meetelt, komt het totaal op 328.540 werkzame personen in de horeca. De verhouding man-vrouw binnen de horecasector is ongeveer 50%-50%. Van alle werknemers is 63% jonger dan dertig jaar.

Is er veel vraag naar horecapersoneel?

Dit verschilt per regio. Over het algemeen is er meer werkgelegenheid in de Randstad dan in andere regio’s. In regio noordwest is de werkgelegenheid in de horeca matig tot voldoende, terwijl dit in andere regio’s voornamelijk voldoende tot goed is.

Op welke horecaopleidingen zitten de meeste leerlingen?

De opleiding Kok staat met stip op nummer 1. Daarna volgt de opleiding Ondernemer/manager Horeca, gevolgd door Gastheer/-vrouw.

Wat is het gemiddeld bruto maandsalaris?

Het gemiddeld bruto maandsalaris voor een mbo-starter in de horeca is € 1.440. Voor een hbo-starter ligt het gemiddelde bruto salaris op € 2.030. Het salaris wordt meer naarmate een werknemer ouder wordt en meer ervaring opdoet. In het Register Referentiefuncties Horeca vind je alles over functies in de horeca: welke taken en verantwoordelijkheden horen bij een bepaalde functie en welke vaardigheden en kwaliteiten heb je ervoor nodig?

In welke beroepsgroepen is er het meeste werk?

De beroepen Kok op niveau 2 en Gastheer/-vrouw op niveau 2 scoren op het gebied van werkgelegenheid in alle regio’s goed (tegenover voldoende in noordwest). De overige beroepen scoren ongeveer hetzelfde; in alle regio’s goed tot voldoende, tegenover voldoende tot matig in regio noordwest.

Zijn er wel voldoende stageplaatsen in de horeca?

Er zijn in Nederland ruim 10.000 erkende mbo-leerbedrijven voor studenten die een horecaopleiding volgen. De meeste van deze bedrijven zijn voor de kwalificatie Kok niveau 2 (7.064 bedrijven), gevolgd door de kwalificaties Horeca-assistent (6.216), Gastheer/-vrouw (4.578) en Zelfstandig werkend kok (4.603). Daarnaast zijn er voor de horeca 623 leerbedrijven erkend in het buitenland. De meeste hiervan zijn in België en Spanje. Dertien leerbedrijven in het buitenland beschikken over bbl-leerplaatsen. Het aantal gediplomeerde leermeesters, in Nederland en het buitenland, is ruim 16.000.